PROMAX COMBİ

PROMAX COMBİ
EC FERTILIZER
Bor(B),Bakır(Cu-EDTA),Demir(Fe-Sulfat),Mangan(Mn-Sulfat),Molibden(Mo) ve Çinko(Zn-Sulfat)
SINIFI:Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
 TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                          (w/w)

Suda Çözünür Bor (B)                                                                  %  1,5

Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA şelatlanmıştır.)                  %  0,5

Suda Çözünür Demir (Fe)                                                             % 6

Suda Çözünür Mangan (Mn)                                                          % 3

Suda Çözünür Molibden (Mo)                                                        % 0,1

Suda Çözünür Çinko (Zn)                                                              % 5

 

 EDTA şelatının stabil olduğu pH Aralıkları: (Cu) için 3-8

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sebzeler

 

Bitkinin her döneminde uygulanabilir.100 lt suya 100-200 gr sezon boyunca 4-6 uygulama yapılabilir.Damlamadan 1000 m2  alana 250-500 gr,karışım gübre yapılırken yaklaşık 25 kg gübreye 250-300 gr.

 

Meyve Ağaçları ve Narenciye

 

100 lt suya 150-200 gr 2-3 uygulama

 

Bağ

 

100 lt suya 150-200 gr gerekli durumlarda tekrarlanır.

 

Endüstri Bitkileri

 

( Hububat,Mısır,Patates,Pamuk,Ayçiçeği vb.) Dekara 100-150 gr 1-2 uygulama


Dökümanlar

GRONZİN L7
 • GRONZİN L7
  EC FERTILIZER
  SINIFI:AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

  TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

  GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                     (w/w)

 • TOPLAM AZOT (N)                                                                    % 15  

  Nitrat azotu (NO3-N)                                                                %  3

  Amonyak Azotu(NH4-N)                                                            % 1

  Üre Azotu(NH2-N)                                                                     %1

 • Suda Çözünür Çinko (Zn)                                                           % 7

 • UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIMI 
 • Sebzeler:Yapraktan,çıkıştan veya şaşırtmadan 10-15 gün sonra başlanıp sezon boyunca ihtiyaca göre 2-3 uygulama yapılabilir.100 Lt. suya 150-200 cc.Damlamadan,çıkıştan veya şaşırtmadan 10-15 gün sonra başlanıp sezon boyunca ihtiyaca göre 3-4 uygulama yapılabilir.1000 m2 ye 0,5-2 Lt.

  Meyve Ağaçları:Yaprak gelişimi başladığında uygulamaya başlanır ihtiyaca göre 1-2 uygulama 100 Lt.suya 200 cc.Damlamadan 1000 m2 ye 1-2 Lt.

  Narenciye:Yaprak gelişimi başlangıcından çiçekleme başlangıcına kadar ki dönemde 1-2 uygulama çiçekten sonra 1 uygulama yapılabilir.100 Lt. suya 200 cc.Damlamadan 1000 m2 ye 1-2 Lt.

  Bağ:Yapraktan,1.uygulama:sürgün gelişimi başlangıcından çiçeklenme dönemine kadar 1-2 uygulama

  2.uygulama:çiçekten sonra dane irileşmeye başladığı dönemde 1-2 uygulama 100 Lt. suya 200 cc Damlamadan 1000 m2 ye 1-2 Lt.

  Patates:Yapraktan,çıkıştan 10-15 gün sonra başlanıp çiçek açana kadar ki dönemde 1-2 uygulama 1000 m2 ye 150-200 cc

  Mısır,Buğday vb.:Kardeşlenme döneminde 1000 m2 ye 150-200 cc

  Pamuk:Yapraktan,çıkıştan 15-20 gün sonra başlanıp sezon boyunca ihtiyaca göre 1-2 uygulama 1000 m2 ye 150-200 cc.

  Sarımsak:Çıkıştan 7-8 gün sonra başlanır baş oluşmaya kadar 100 lt.suya 150 cc


Dökümanlar

SPECİAL PROFER 6

PROFER 6
SINIFI:DEMİR ŞELATI-EDDHA

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ                                                                   (W/W)

Suda Çözünür Demir (Fe)                                                                         %6

EDDHA İle şelatlı Demir (Fe)                                                                    %6

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı                                                  3-10

Asit ve alkali topraklarda demir eksikliğini gidermek ve önlemek için granül görünümünde EDDHA ile şelatlı suda çözünür demir.

 UYGULAMA DOZAJLARI

Toprak Uygulaması

.Meyve, narenciye ve zeytin ağaçlarında: Verilecek miktar eksiklik oranına ve ağaç büyüklüğüne göre belirlenir. Toplam dozaj iki uygulamada verilir.

.Ağaçlarda: Genç ağaçlarda 8-15 gr/ağaç; ürüne yatma başlangıcındaki ağaçlarda 15-40 gr/ağaç; küçük meyve ağaçlarında 5-15 gr/ağaç; tam verim çağında (ürüne yatmış) ağaçlarda 50-90 gr/ağaç kullanılır.

.Bağda: Her bir asma için 5-10 gr veya verime yatmış bağlarda kış sonunda dekara 2-4 kg kullanılır. Yeni dikilmiş asma çubukları için 2-4 gr kullanılması uygundur.

.Çiçeklerde: 3-6 gr/m² kullanılır.

.Süs bitkilerinde: Fidan başına 50-100 gr ve ağaç başına 100-200 gr kullanılır.

.Sebzelerde: 1-7 gr/m² kullanılır.

.Otsu bitkilerde: Dekarda 500-1000 gr kullanılır.

.Suda yetiştirilen ürünlerde (hidroponik): 1000 litre suya 1-1,5 kg karıştırılarak kullanılır (100 kez yoğunlaştırılmış).

Damla sulama ile gübreleme

.Sebzelerde: Her bir  uygulamada 1-2 kg ürün 10.000 litre su ile sulandırılarak, yetiştirme dönemi içinde 2-3 kez dekara 1-3 kg olacak şekilde uygulanır.

.Çiçeklerde: Haftada bir kez 0,5 gr/litre solüsyon ile sulanır.


Dökümanlar

2000 ZENİTH
 • 2000 ZENİTH 5-30-0+ME
  EC FERTILIZER
  SINIFI:NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

  TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

  GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                        (w/w)

  TOPLAM AZOT (N)                                                                      % 5    

  Nitrat azotu (NO3-N)                                                                  %  5               

  SUDA ÇÖZÜNÜR FOSFOR PENTA OKSİT (P2O5)                             % 30

  Suda Çözünür Çinko (Zn)                                                             % 7

 • UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIMI
 • Sebzeler: Yapraktan; Çiçek öncesi dönemde başlanır ihtiyaca göre sezon boyunca 3-5 uygulama yapılabilir.100 lt suya 150 cc. Damlamadan; çıkıştan veya şaşırtmadan 10-15 gün sonra başlanır. İhtiyaca göre sezon boyunca 2-4 uygulama yapılır.1000 m²’ye 0,5-1 lt.

  Meyve ağaçları ve Narenciye:Meyve ağaçları; yapraktan,yapraklar yarı iriliğine geldiği dönemde başlanır.İhtiyaca göre 1-2 uygulama yapılır.100 lt suya 150-200 cc.

  Narenciye; yapraktan, çiçek öncesi dönemde 1-2 uygulama yapılır.100 lt suya 150-200 cc.Damlamadan; yaprak sürgün gelişiminin başlaması ile uygulamaya başlanır. 2-3 uygulama yapılır.1000 m² alana 1-1,5 lt.

  Bağ: Yapraktan; 1.uygulama, çiçek öncesi salkımların uzamaya başladığı dönemde 1-2 uygulama. 2. Uygulama,çiçekten sonra dane irileşmeye başladığı dönemde 1-2 uygulama 100 lt suya 150-200 cc. Damlamadan, yaprak sürgün gelişiminin başladığı dönemde 1-2 uygulama. 1000 m²’ye 1-1,5 lt.

  Patates:Yapraktaki çıkıştan 15-20 gün sonra başlanıp çiçek açana kadarki dönemde 1-2 uygulama yapılır. 100 lt suya 150-200 cc.

  Mısır: BuğdayV.b.: Bitki boyu 10-20 cm arası olduğunda. 1 .uygulama 100 lt suya 150-200 cc.

  Pamuk:Yapraktan; çıkıştan 15-20 gün sonra başlanıp çiçek açana kadarki dönemde 1-2 uygulama 100 lt suya 150-200 cc.


Dökümanlar

PROLİUM CuMnZn

PROLIUM CuZnMn
EC FERTILIZER
SINIFI:Bakır (Cu-Sülfat),Mangan (Mn-Sülfat ve Çinko (Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı


 GARANTİ EDİLEN İÇERİK
      :  W/W

Suda Çözünür Bakır (Cu)             : % 5

Suda Çözünür Mangan (Mn)        : % 1

Suda Çözünür Çinko (Zn)             : % 1

KULLANIM ALANI ŞEKLİ ve MİKTARI

SEBZELER: Yapraktan 100 litre suya 200-250 cc şeklinde gerekli durumlarında tekrarlanabilir.

Damla sulama ile 1-3 litre/Da gerekli durumlarında 2-3 uygulama yapılabilir.

BAĞ: Yapraktan 100 litr suya 300-1000 cc çiçek öncesi birinci uygulama, çiçek sonrası hasattan 20 gün öncesine kadar 20-25 gün arayla tekrar edilebilir.

MEYVE AĞAÇLARI VE NARENCİYE: Yetişkin ağaçlarda ağaç başına 10 cc fidanlarda 5 cc gelecek şekilde ya damla sulama ile verilir veya bu dozlar yaklaşık 5-10 lt suyla karıştırılıp ağaçların taç izdüşümüne dökülür.

PATATES: Yapraktan 250-300 cc/ Da gelecek şekilde 2-3 uygulama yapılabilir.

ZEYTİN: Ağacın ilk gelişim döneminde yetişkin ağaçlarda ağaç başına 10 cc fidanlarda 5-6 cc gelecek şekilde ya damla sulama ile verilir veya bu dozlar yaklaşık 5-10 lt suyla karıştırılıp ağaçların taç izdüşümüne dökülür. İhtiyaç durumunda uygulama tekrarlanır.


Dökümanlar

GLUKOMİX Mn-Fe

GLUKOMİX Mn-Fe
  

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR
 
GARANTİ EDİLEN İÇERİK           W/W

Suda Çözünür Demir (Fe)             %2,5

Suda Çözünür Mangan (Mn)          %3,5


 

                                               UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIMI
 
Sebzeler(Domates,Kabak,Biber,Hıyar,PatlıcanFasulye,Bezelye,Börülce,Nohut,Ispanak,Karnabahar,

Mercimek,Marul,Roka,Maydonoz,Soğan,Sarımsak):
Yapraktan:Fide döneminden itibaren başlanır,gerekli durumlarda tekrarlanabilir.100 lt suya 100-150 cc,1000 m2'ye

1-1,5 lt
 
Meyve Ağaçları ve Narenciye:Yapraktan:Yapraklar yarı iriliğine geldiği dönemde başlanır,ihtiyaca göre 1-2

uygulama yapılabilir.100 lt suya 150 cc,1000 m2'ye 1-1,5 lt
Bağ             :Yapraktan:1.uygulama:Sürgün gelişmeye başladığında yapılabilir.
 
2.uygulama:Çiçekten hemen sonra ,daneye su yürüyünceye kadar ki dönemde  100 lt suya 150-200 cc,1000 m'ye

1,5-2 lt
 
Patates     :Yapraktan:Çıkıştan itibaren başlanıp,çiçeklenme başlangıcına kadar ki dönemde 1-3 uygulama yapılabilir.

100 lt suya 150 cc
 
Pamuk      :Yapraktan:Çıkıştan 10-15 gün sonra başlanıp çiçeklenme başlayana kadar ki dönemde 1-2 uygulama

yapılabilir.100 lt suya 150-200 cc
 


Dökümanlar
+90 242 311 60 95
info@2000tarim.com

Web Tasarımı ve Uygulama destech.com.tr